TERVETULOA

Olet saapunut KVVY:n sivustolle, jolla voit vastata lähettämiimme tiedusteluihin

Iso Tervajärven ja sen laskupuron virkistyskäyttö tiedustelu

KVVY Tutkimus Oy kerää tietoja Iso Tervajärven ja sen laskupuron virkistyskäytöstä. Tiedustelu lähetetään kiinteistötietojärjestelmästä (MML) saatujen tietojen perusteella kotitalouksille, joiden kiinteistö rajoittuu kohdevesistöön. Tiedustelun tarkoituksena on selvittää Iso Tervajärven ja sen laskupuron virkistyskäyttöarvoa alueen kiinteistönomistajille.

Vaikka ette käyttäisikään kohdevesistöä virkistymiseen, vastauksenne on tutkimuksen kokonaiskuvan kannalta tärkeä. Voitte vastata tiedusteluun paperilomakkeella tai sähköisesti tiedustelu.fi-sivustolla. Täytetyn lomakkeen voitte palauttaa valmiiksi maksetussa kirjekuoressa. Sähköiseenlomakkeeseen kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka on esitetty saatekirjeen oikeassa yläkulmassa.

Kysymykset ovat kotitalouskohtaisia. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä vastaajia koskevia tietoja luovuteta ulkopuolisille.

Annamme tarvittaessa lisätietoja kalastustiedustelusta puh. 050-309 3592.

KVVY Tutkimus Oy kiittää avustanne!

Kalastustiedustelut vuoden 2021 kalastuksesta ovat käynnissä

KVVY Tutkimus Oy selvittää parasta aikaa useiden vesistöjen kalastusta ja kalasaaliita kalastustiedustelujen avulla. Kalastustiedustelun toteutustavasta riippuu kenelle kalastustiedustelu on kohdennettu. Kalastustiedustelu voidaan kohdentaa; 1) kalastusluvan lunastaneille kotitalouksille (lupaotanta) tai 2) tutkimusvesistön lähialueen kiinteittöjen omistajille (kiinteistöotanta) tai 3) tietyllä alueella asuville kotitalouksilla (väestöotanta).

Mikäli olet saanut tiedustelulomakkeen ja olet kalastanut lomakkeen osoittamalla tutkimusalueella vuonna 2021 pyydämme vastaamaan tiedusteluun paperilomakkella ja palauttamaan sen postitse palautuskuorella. Emme valitettavasti pysty tällä hetkellä vastaanottamaan kalastaneiden henkilöiden vastauksia sähköisesti. Mikäli että ole kalastanut tutkimusalueella ollenkaan vuonna 2021, voitte antaa ”En kalastanut” paperisen vastasulomakkeen lisäksi nyt myös sähköisesti sivuillamme olevan lomakkeen kautta.

Alla olevaa nappia painamalla sinut ohjataan sivulle, jossa voit antaa vastauksesi tiedustelulomakkeen ensimmäisellä sivun yläkulmassa olevilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Kiitämme vastauksestanne!

 

Tiedon keräämistä tiedusteluilla

Vastaamalla tiedusteluun olet omalta osaltasi vaikuttamassa tutkimuksen tekoon

Mikäli ennen tiedusteluun vastaamista tai sen jälkeen tahdot lisätietoa
tiedusteluista,  KVVY:stä tai työstä, jota teemme ympäristön tilan parantamiseksi, löydät tietoa meistä näiltä sivuilta.

Vastaamalla tiedusteluun autat meitä tutkimuksen tekemisessä