Iso-Tarjanneveden tiedustelun tuloksia

Joulukuussa 2020 KVVY toteutti Iso-Tarjanneveden rantakiinteistöjen omistajille tiedustelun, jossa kartoitettiin kiinteistöjen omistajien näkemyksiä vesistön tilasta ja haitallisen alhaisen vedenpinnan nostamisen mahdollisuuksista. Alla on esitetty joitakin nostoja kyselyn aikana reaaliaikaisesti tallentuneista tuloksista. Olemme huhtikuussa 2021 julkaisseet myös laajemman tulosraportin, johon voit tutustua alla olevan napin kautta.

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä tiedusteluun, raporttiin tai yleisesti Iso-Tarjanneveden vedenpintaan liittyen, voit jättää kysymyksesi alla olevan napin kautta aukevalla lomakkeella. Lisäksi kaikkien on mahdollista antaa mielipiteensä Iso-Tarjanneveden vedenpinnan nostamisesta ja/tai ilmaista halukkuutensa antaa vapaaehtoista taloudellista tukea kyseiselle hankkeelle vastaamalla lomakkeen lopussa oleviin kysymyksiin. Antamasi mielipiteet käsitellään luottamuksellisesti ja mahdollinen raportointi tehdään anonyymisti. Kiitämme yhteistyöstä!