Iso-Tarjanneveden tiedustelun tuloksia

Kyselytutkimus on sulkeutunut 1.2.2021. Vastausten analysointi ja selvityksen raportointityö on alkanut. Tiedotamme tuloksista tällä sivulla, paikallislehdissä ja sosialisessa mediassa raportin valmistuttua.
Onko kiinteistön vastaus tallentunut järjestelmään?
Syöttämällä kiinteistötunnuksen ja yksilöllisen salasanan alapuolella oleviin kenttiin, voit selvittää kiinteistön vastauksen tila (vastannut/vastaamaton).
Click here to load this Caspio Cloud Database
Tässä näet reaaliaikaisesti, miten Iso-Tarjanneveden tiedustelun vastaukset kehittyvät.

Vastausten kehittyminen ajallisesti. 

Click here to load this Caspio Cloud Database

Tästä kuvasta näet miten vastausprosentti kehittyy koko tutkimusaluetta koskien. Tiedustelu kokonaislähetysmäärä on 2 940.

Click here to load this Caspio Cloud Database

Tästä kuvasta näet, miten vastausprosentti kehittyy osa-alueittain.

Click here to load this Caspio Cloud Database

Tästä kuvasta näet, miten vastaajat kokevat Iso-Tarjanneveden alivedenpinnan korkeuden nostamisen. Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 1.9.

Click here to load this Caspio Cloud Database

Tästä kuvasta näet, miten vastaajat arvioivat sanallisesti tutkimusvesistön nykyistä soveltumista virkistyskäyttöön. Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 2.3.

Click here to load this Caspio Cloud Database

Tästä kuvasta näet, miten vastaajat arvioivat haitallisen korkeuden tai haitallisen matalien vedenpinnan korkeuksen muuttuneen viimeisten 5 vuoden aikana. Vastukset koskevat koko tutkimusaluetta. Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 2.6.

Click here to load this Caspio Cloud Database
Click here to load this Caspio Cloud Database

Kiinteistöjen omistajien vastukset siitä, paljonko nykyisin vallitsevia heinä-elokuun vedenkorkeuksia voisi nostaa  Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 3.3

Click here to load this Caspio Cloud Database

Kiinteistöjen omistajien sanallinen arvio halukkuudesta tukea taloudellisesti joukkorahoituksen muodossa vedenpinnan nostohanketta.  Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 3.6

Click here to load this Caspio Cloud Database

Kiinteistöjen omistajien arvio mahdollisen taloudellisen avun suuruudesta. Lomakkeessa mahdollinen tuen suuruus on jaettu viiteen luokkaan:
alle 100 € (= 50 €),
100-500 € (= 250 €),
501-1000 € (= 750 €) ja
yli 1000 € (= 1000 €) 
Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 3.7.

Click here to load this Caspio Cloud Database