Iso-Tarjanneveden tiedustelun tuloksia

Joulukuussa 2020 KVVY toteutti Iso-Tarjanneveden rantakiinteistöjen omistajille tiedustelun, jossa kartoitettiin kiinteistöjen omistajien näkemyksiä vesistön tilasta ja haitallisen alhaisen vedenpinnan nostamisen mahdollisuuksista. Alla on esitetty joitakin nostoja kyselyn aikana reaaliaikaisesti tallentuneista tuloksista. Olemme huhtikuussa 2021 julkaisseet myös laajemman tulosraportin, johon voit tutustua alla olevan napin kautta.

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä tiedusteluun, raporttiin tai yleisesti Iso-Tarjanneveden vedenpintaan liittyen, voit jättää kysymyksesi alla olevan napin kautta aukevalla lomakkeella. Lisäksi kaikkien on mahdollista antaa mielipiteensä Iso-Tarjanneveden vedenpinnan nostamisesta ja/tai ilmaista halukkuutensa antaa vapaaehtoista taloudellista tukea kyseiselle hankkeelle vastaamalla lomakkeen lopussa oleviin kysymyksiin. Antamasi mielipiteet käsitellään luottamuksellisesti ja mahdollinen raportointi tehdään anonyymisti. Kiitämme yhteistyöstä!
Tässä näet reaaliaikaisesti, miten Iso-Tarjanneveden tiedustelun vastaukset kehittyivät Joulukuussa 2020.

Vastausten kehittyminen ajallisesti. 

Click here to load this Caspio Cloud Database

Tästä kuvasta näet miten vastausprosentti kehittyy koko tutkimusaluetta koskien. Tiedustelu kokonaislähetysmäärä on 2 940.

Click here to load this Caspio Cloud Database

Tästä kuvasta näet, miten vastausprosentti kehittyy osa-alueittain.

Click here to load this Caspio Cloud Database

Tästä kuvasta näet, miten vastaajat kokevat Iso-Tarjanneveden alivedenpinnan korkeuden nostamisen. Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 1.9.

Click here to load this Caspio Cloud Database

Tästä kuvasta näet, miten vastaajat arvioivat sanallisesti tutkimusvesistön nykyistä soveltumista virkistyskäyttöön. Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 2.3.

Click here to load this Caspio Cloud Database

Tästä kuvasta näet, miten vastaajat arvioivat haitallisen korkeuden tai haitallisen matalien vedenpinnan korkeuksen muuttuneen viimeisten 5 vuoden aikana. Vastukset koskevat koko tutkimusaluetta. Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 2.6.

Click here to load this Caspio Cloud Database
Click here to load this Caspio Cloud Database

Kiinteistöjen omistajien vastukset siitä, paljonko nykyisin vallitsevia heinä-elokuun vedenkorkeuksia voisi nostaa  Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 3.3

Click here to load this Caspio Cloud Database

Kiinteistöjen omistajien sanallinen arvio halukkuudesta tukea taloudellisesti joukkorahoituksen muodossa vedenpinnan nostohanketta.  Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 3.6

Click here to load this Caspio Cloud Database

Kiinteistöjen omistajien arvio mahdollisen taloudellisen avun suuruudesta. Lomakkeessa mahdollinen tuen suuruus on jaettu viiteen luokkaan:
alle 100 € (= 50 €),
100-500 € (= 250 €),
501-1000 € (= 750 €) ja
yli 1000 € (= 1000 €) 
Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 3.7.

Click here to load this Caspio Cloud Database