Iso-Tarjanneveden vedenpinnan korkeuden nosto -hanke

Mistä on kyse?

Iso-Tarjannevesi -hanke: vedenkorkeuksien ennallistamisen esiselvityshanke

HANKKEEN TAUSTA

Iso-Tarjannevedellä tarkoitetaan Ruoveden Murolekosken yläpuolella sijaitsevaa vesialuetta, joka ulottuu Mänttä-Vilppulassa Vilppulankosken alapuolelle ja Virroilla Herraskosken alapuolelle. Säännöstelemättömän Iso-Tarjanneveden pinta-ala on 220 km² ja sen vedet purkautuvat noin 50 metriä leveän ja 130 metriä pitkän Murolekosken kautta alapuoliseen Näsijärveen. Murolekoski on ihmisen toimesta voimakkaasti perattu 1800-luvulla.

Iso-Tarjanneveden vedenkorkeudet noudattavat luontaista rytmiä, mistä johtuen vedenkorkeuksien vaihtelu on voimakasta. Rantojen omistajat, loma-asukkaat sekä vesialueiden virkistyskäyttäjät ovat kokeneet, että etenkin viime vuosina vedenkorkeudet ovat olleet Iso-Tarjannevedellä poikkeuksellisen alhaalla haitaten vesistön virkistyskäyttöä. On arvioitu, että ilmastonmuutoksen takia äärisääilmiöt tulevat yleistymään, mikä vaikuttaa niin sadannan jaksottumiseen kuin myös lumipeitteiseen aikaan, jotka yhdessä lisäävät kesän aikaisia vesistöjen haitallisen alhaisia vedenpinnan korkeuksia.

Iso-Tarjanneveden kesän aikaisilla alhaisilla vedenpinnan korkeuksilla on negatiivisia vaikutuksia vesikasvivyöhykkeeseen, rantojen umpeen kasvuun sekä ranta-alueiden eroosioon. Kevään ja alkukesän aikana liian alhaiset vedenpinnan korkeudet heikentävät kevätkutuisten kalojen lisääntymistä, mikä heikentää näiden kalakantojen tilaa. Vesikasvillisuusvyöhykkeellä elävät hyönteiset, pohjaeläimet ja vesilinnut kärsivät, jos vedenpinta laskee keväällä nopeasti liian alas.

 

HANKKEEN TAVOITTEET

Iso-Tarjannevesi -hankkeen päätavoitteena on kartoittaa tiedustelun avulla hankealueella vesistöön rajoittuvien kiinteistöjen omistajien mielipidettä tiedustelun avulla Iso-Tarjanneveden haitallisen alhaisten vedenpinnan korkeuksien nostamisesta. Hankkeessa pyritään myös aktivoimaan ja sitouttamaan kiinteistön omistajia sekä muita asianosaisia kunnostustoimien eteenpäin viemistä varten. Hankkeessa selvitetään lisäksi, mitä selvityksiä Murolekosken kunnostaminen ja vedenpinnan nostaminen vaativat, ja mitkä ovat näiden selvitysten kustannukset.

Hankealue on jaettu neljään osa-alueeseen: Palovesi-Jäminginselkä, Ruovesi, Tarjanne-Visuvesi ja Vaskivesi. Hankkeen positiiviset vaikutukset vesiliikenteeseen ja virkistyskäyttöön ovat sitä vastoin hankealuetta laajemmat ja yltävät koko Näsijärven reitille. 

 

HANKKEEN TOTEUTTAJAT

Iso-Tarjannevesi -hanke vedenkorkeuksien ennallistamiseksi on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Ruoveden kunta sekä Virtain ja Mänttä-Vilppulan kaupungit. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä alueella olevien kolmen kalatalousalueen kanssa (Suomenselän kalatalousalue, Ruoveden-Kuoreveden kalatalousalue sekä Näsijärven kalatalousalue). Hankkeen päätoteuttajana toimii Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.  

 

HANKKEEN RAHOITUS JA AIKATAULU

Iso-Tarjannevesi -hanke on saanut rahoitusta vesistön ja vesiympäristöä ja tilaa palvelevista harkinnanvaraisista valtionavustuksista ja avustuksen on myöntänyt Pirkanmaan ELY-keskus. Hanketta tukevat taloudellisesti myös Ruoveden kunta sekä Virtain ja Mänttä-Vilppulan kaupungit. Hanke päättyy joulukuussa 2021.

 Mikäli tiedustelu herättää kysymyksiä tai tiedusteluun vastaamisessa ilmenee ongelmia, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä ensisijaisesti yhteydenottolomakkeella. Näin pystymme palvelemaan ja ratkaisemaan ongelmat nopeiten.

 

Hanna Arola
hanna.arola@kvvy.fi
050-330 1862

Heikki Holsti
heikki.holsti@kvvy.fi
050-351 9022

Kansalaisadressi käynnisti prosessin haitallisen alhaisten vedenpinnan korkeuksien nostamiseksi

Ajatus Iso-Tarjanneveden alivedenpinnan nostamisesta lähti liikkeelle paikallisten ihmisten toimesta. Ihmisten mielipiteen kartoittamiseksi ja mielenilmauksen tekemiseksi paikalliset ihmiset perustivat vuonna 2018 kansalaisadressin kunnostustoimenpiteiden eteenpäin viemiseksi. Adressin on allekirjoittanut yli 2 000 henkilöä. Tutustu adressiin alla olevan napin kautta.

 

Paikalliset ihmiset verkostoituvat ja jakavat tietoa sekä kokemuksia Iso-Tarjanneveden Facebook-ryhmässä

Adressin lisäksi paikalliset aktiivit perustivat Facebook-ryhmän Iso-Tarjanneveden alivedenpinnan nostamiseksi. Ryhmän kautta paikalliset ovat jakaneet kokemuksia kuvien ja videoiden muodossa viimeisten vuosien havainnoista ja miten poikkeuksellisen alhaiset vedenpinnan korkeudet ovat haitanneet rantakiinteistöjen ja vesistöjen käyttöä. Liity Iso-Tarjanneveden Facebook-ryhmään ja ole osaltasi vaikuttamassa vesistön tilan parantavien toimien toteuttamiseen.

 
 
Mistä saan tietoa vedenpinnan korkeudesta?

Ympäristöhallinto seuraa useilla havaintoasemilla jatkuvatoimisesti vesistöjen vedenpinnan korkeutta

Ympäristöhallinto seuraa Kokemäenjoen vesistöalueella vesistöjen vedenpinnan korkeuksia ja virtaamia useilla havaintopisteillä. Voit tarkastella seurantapisteiden tuloksia TÄSTÄ. Iso-Tarjanneveden -hankkeeseen liittyvät tärkeimmät vedenpinnan seurantapaikat sijaitseva Murolekosken yläpuolella Palovedellä ja Visuvedellä.

 

 

Tarkastele  vedenpinnan korkeuksia tutkimusalueella Murolekosken ja Visuveden havaintopisteillä allaolevia nappeja painamalla.

Vastaamalla tiedusteluun autat meitä selvityksen tekemisessä