Taajamajärvien selvitykseen vastaaminen

Tampereen ja Lempäälän taajamajärvien virkistyskäyttöselvitykseen vastaaminen

Taajamajärvien virkistyskäyttöä koskevan kirjeen yläreunassa on laatikko, jonka sisällä on vastaajakohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Näillä voit kirjautua alla olevan kirjautumiskohdan kautta taajamajärviä koskevaan selvitykseen. Pyydämme ilmoittamaan haluatko osallistua selvityksen tekoon, ja millä tavalla (paperilomake tai sähköinen lomake) mieluiten vastaisit joulukuussa tehtävään selvitykseen.  Mikäli et tahdo osallistua myöhemmin selvitykseen, niin pyydämme ilmoittamaan tämän tiedon meille. Käyttäjätunnus on viisi tai kuusi numeroinen numerosarja (esim. 565845) ja salasana on kirjaimia ja numeroita sisältävä yhdistelmä (esim. taaj34253). 

Antamalla vastauksesi olet osaltasi vaikuttamassa taajamajärvien virkistyskäyttöä koskevaan selvitykseen ja samalla parantamassa niiden tilaa. Selvityksen onnistumisen kannalta myös ”En halua osallistua” vastaukset ovat yhtä tärkeitä kuin paljon informaatiota sisältävät yksityiskohtaiset vastaukset.

Kiitos avustasi!


Näistä kuvista näet taajamajärvien selvityksen vastausten kehittymisen

Click here to load this Caspio Cloud Database
Click here to load this Caspio Cloud Database

Sisäänkirjautuminen taajamajärvien virkistyskäyttöselvitykseen

Click here to load this Caspio Cloud Database