Tiedusteluun vastaaminen

Taajamajärvien virkistyskäyttöselvitys

 

KVVY Tutkimus Oy toteuttaa vuoden 2020 aikana Tampereen ja Lempäälän taajamajärvien virkistyskäyttö, kalastus ja luotoarvoihin liittyvää selvitystä. Selvitys on lähetetty noin 2000 satunnaisesti valituille tutkimusvesistöjen lähialueen kotitalouksille. Mikäli olet saanut tutkimusta koskevan tiedotuskirjeen, niin pyydämme ilmoittamaan meille oletteko halukas osallistumaan selvityksen tekoon ja millä tavoite toivotte antavanne vastaksenne tässä selvityksessä. Alla olevan napilla pääset kirjautumaan ennakko vastauslomakkeeseen.

 

 

Kalastustiedustelun "Ei kalastanut" vastaukset

 

KVVY Tutkimus Oy selvittää kalastustiedustelujen avulla Kokemäenjoen ja sen edustan merialueen, Närppeksenjoen sekä Vanajaveden alasosan ja Pyhäjärven kalastusta, kalansaaliita ja kalastusta haittaavia tekijöitä. Vuonna 2020 olemme ottaneet käyttöön sähköisen lomakkeen, jolla henkilöt voivat ilmoittaa ”Ei kalastanut” vastauksen helposti netissä. Mikäli tahdot jättää kalastustiedustelua koskevan ”Ei kalastanut” vastauksenne niin tämän voit tehdä alla olevan napin kautta.