Vesijärven tiedustelun tuloksia

Vesijärvi
Tässä näet reaaliaikaisesti, miten Vesijärven tiedustelun vastaukset kehittyivät.

Vastausten kehittyminen ajallisesti. 

Tästä kuvasta näet miten vastausprosentti kehittyy koko tutkimusaluetta koskien. Tiedustelu kokonaislähetysmäärä on xxxxx.

Tästä kuvasta näet, miten vastaajat kokevat Vesijärven alivedenpinnan korkeuden nostamisen. Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 1.9.

Tästä kuvasta näet, miten vastaajat arvioivat sanallisesti tutkimusvesistön nykyistä soveltumista virkistyskäyttöön. Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 2.3.

Tästä kuvasta näet, miten vastaajat arvioivat haitallisen korkeuden tai haitallisen matalien vedenpinnan korkeuksen muuttuneen viimeisten 5 vuoden aikana. Vastukset koskevat koko tutkimusaluetta. Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 2.6.

Kiinteistöjen omistajien vastukset siitä, paljonko nykyisin vallitsevia heinä-elokuun vedenkorkeuksia voisi nostaa  Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 3.3

Kiinteistöjen omistajien sanallinen arvio halukkuudesta tukea taloudellisesti joukkorahoituksen muodossa vedenpinnan nostohanketta.  Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 3.6

Kiinteistöjen omistajien arvio mahdollisen taloudellisen avun suuruudesta. Lomakkeessa mahdollinen tuen suuruus on jaettu viiteen luokkaan:
alle 100 € (= 50 €),
100-500 € (= 250 €),
501-1000 € (= 750 €) ja
yli 1000 € (= 1000 €) 
Tiedustelulomakkeessa tämä on kysymys 3.7.