Tietoa vesistöjen ja kalakantojen tilasta

Pitkäaikaisena ja perinteikkäänä ympäristöalan toimijana KVVY:llä on laaja-alaista osaamista ympäristötutkimuksesta ja tietoa Kokemäenjoen vesistöalueen vesistöjen ja kalakantojen tilasta. Alla olevista tietolaatikoista saat tietoa työstämme vesistöjen tilan parantamiseksi ja virtavesien ja taimenkantojen hoitotyön edistämiseksi, sekä monipuolisesta kalataloudellisesta ja biologisesta tutkimus- ja seurantatyöstämme. 

VIRTAVESIEN JA TAIMENKANTOJEN HOITOTYÖTÄ

Olemme osaltamme toteuttamassa virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimenpiteitä. Pitkäaikaisena ja puolueettomana toimijana toimintamme perustuu yhteistyöhön kalatalousalueiden, vesialueiden omistajien (osakaskunnat) sekä kuntien ja kaupunkien kanssa. 

Mikäli tahdot liittyä mukaan KVVY:n virtavesikunnostusverkostoon, ilmoita meille yhteystietosi Yhteystiedot-sivulla olevan lomakkeen kautta.

Tutustu virtavesien ja taimenkantojen hoitotyöhömme alla olevien linkkin kautta.

KALAKANTOJEN TUTKIMUKSIA JA HOITOTOIMIA

Tutkittuun tietoon perustuva kalakantojen hoitotyö on avainasemassa kalavarojemme kestävälle ja tuloksekkaalle käytölle. Autamme vesialueiden omistajia ja kalatalousalueita selvittämään kalaston tilaa mm. kalojen ikä- ja kasvumäärityksillä, koekalastuksilla, kalastustiedusteluilla ja kirjanpitokalastusten avulla. Pitkäaikaisten seurantojen avulla on mahdollista arvioida istutusten ja kunnostustostoimien vaikutuksia kalaston tilaan.

Kalastajille kohdennetulla teematiedustelulla saatiin mielenkiintoista tietoa kalastajien näkemyksistä kuhan kalastusta kohtaan. Pitkän aikavälin seurantatietojen avulla voitiin selvittää toutainkannan tilan kehitystä Kokemäenjoen vesistöalueella.

VESISTÖJEN KUNNOsTUKSIA

Jätevesien kuormituksen pienentymisen myötä vesiemme tila määräytyy nykyisin yhä enemmissä määrin hajakuormituksesta. Rehevien järvien kunnostustoimien aloittaminen saattaa mökkiläisestä tuntua haastavalta ja ylitsepääsemättömältä tehtävältä. Asiantuntijoiltamme saat apua hoitotoimenpiteiden suunnittelussa ja niiden toteuttamisessa. 

Tutustu Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen Vesienhoito- karttapalveluun, jossa on runsaasti tietoa vesistöjen tilasta ja vesistöjen kunnostamisesta.

Puhdas juomavesi on kansallisaarteemme

Oletpa sitten oman kaivoveden, vesiosuuskunnan veden tai kunnallisen verkostoveden käyttäjä, veden laadulla on suuri merkitys sen käytettävyydelle ja terveydelle. Talousveden laatua on hyvä seurata säännöllisesti vesinäytteiden avulla. KVVY:n laboratoriossa tutkimme kaivovetesi laadun ja vertaamme tuloksia talousveden laatuvaatimuksiin ja suosituksiin.

Kotisivuiltamme saat runsaasti tietoa talousvesistä sekä vesinäytteiden otosta. Helpoiten saat varmistettua kaivovetesi laadun  tilaamalla tutkimuspaketin verkkokaupastamme.