Vesijärven vedenpinnan korkeuden nosto -hanke

Mistä on kyse?

Selvitys Vesijärven alivedenpinnan korkeuden nostamisen mahdollisuudesta

SELVITYKSEN TAUSTA

Kangasalan ja Oriveden kaupunkien alueella sijaitseva Vesijärvi laskee vetensä järven eteläpäässä sijaitsevan Vääksynjoen kautta Längelmäveteen. Vääksynjoen yläosassa on pato ja vesivoimalaitos, joilla on voimassa oleva ympäristölupa. Vesijärven vedenpinnan korkeutta säännöstellään voimassa olevan säännöstelyluvan puitteissa. Viime vuosien aikana yleistyneet poikkeukselliset sääolosuhteet ovat muuttaneet veden luontaista kiertokulun rytmiä, mikä luonut haasteita säännöstelylle. Talvella sulamisvedet ovat olleet runsaita ja kesäkaudet ovat olleet kuivia, mikä on johtanut  järvien poikkeuksellisen alhaisiin vedenpinnan korkeuksiin kesäaikana. Kesän aikaiset poikkeuksellisen alhaiset vedenpinanan korkeudet ovat käynnistäneet useita vesistöjen vedenpinnan nosto -hankkeita Pirkanmaalla.   

– Katso Vesijärven vedenpinnan korkeus tästä.

 

SELVITYKSEN TAVOITTEET

 

Nyt toteutettavan selvityksen päätavoitteena on kartoittaa tiedustelun avulla Vesijärveen rajoittuvien kiinteistöjen omistajien näkemyksiä vesistön nykytilasta ja vedenpinnan korkeuksista. Tiedustelun tavoitteena on kartoittaa näkevätkö rantakiinteistöjen omisjat tarpeelliseksi nostaa alivedenpinnan korkeutta. Selvityksen tulosten pohjalta arvioidaan onko hanketta mielekästä viedä suunnitteluun vaiheeseen ja tämän jälkeen toteuttamisvaiheeseen, joilla alivedenkorkeutta pyritään nostamaan.

SELVITYKSEN TOTEUTTAJA

 

Selvitys -hankkeen organisoijana toimii Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi yhdistys. Vuonna 2011 perustetun yhdistyksen tavoitteena on edistää ja toteuttaa toimenpiteitä Vesijärven tilan parantamiseksi.  Nyt totetettava teematiedustelu tehdään yhteistyössä Kangasalan ja Oriveden kaupunkien kanssa, jotka myös tukevat taloudellisesti selvitystä yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Tiedustelun teknisestä toteutuksesta ja tulosten raportoinnista vastaa KVVY Tutkimus Oy yhteistössä hanketta edistäneen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry kanssa.  

– Tutustu Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi yhdistykseen tästä. 

 

SELVITYKSEN RAHOITTAJAT JA AIKATAULU

 

 Selvitys totetuteuttaan Kangasalan Välkkyvä Vesijärven yhdistyksen, Kangasalan ja Oriveden kaupunkien ja Pirkanmaan ELY-keskuksen taloudellisella tuella. Mikäli tiedustelu herättää kysymyksiä tai tiedusteluun vastaamisessa ilmenee ongelmia, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä ensisijaisesti yhteydenottolomakkeella. Näin pystymme palvelemaan ja ratkaisemaan ongelmat nopeiten. Pyydämme vastaamaan 15.5.2021 mennessä.