Vesijärvi tiedusteluun vastaaminen

Kenelle tiedustelu on kohdennettu ja kuka siihen voi vastata?

Vesijärven vedenpinnan nostamista koskeva tiedustelu on lähetetty vain Vesijärven rantakiinteistön omistajille. Tiedusteluun ei ole mahdollista vastata ne henkilöt, jotka omistavat tutkimusalueelta ns. ”kuivanmaan” kiinteistön.

VASTAAMINEN SÄHKÖISESTI NETTILOMAKKEEN AVULLA

Vesijärven alivedenpinnan nostohanketta koskevan kirjeen ensimmäisen sivun yläreunassa on laatikko, jonka sisällä on vastaajakohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjätunnus on kiinteistön kiinteistötunnut (esim. 702-425-11-101). Sekä käyttäjätunnus (=kiinteistötunnut) että salasana tulevat syöttää täysin samanlaisessa muodossa, kuin ne on esitetty tiedustelulomakkeen laatikossa. Käyttäjätunnuksessa (=kiinteistötunnus) numeroiden välissä olevat viivat ovat lyhyitä väliviivoja (-). Salasana (ves375502) puolestaan muodostuu kolmesta kirjaimesta ja 5 numerosta. Alussa olevat kirjaimet ovat pieniä.

Käyttäjätunnuksella ja salasanalla  voit kirjautua alla olevan kirjautumiskohdan kautta selvitysvesistöä koskevaan kyselylomakkeeseen. Antamalla vastauksesi olet osaltasi vaikuttamassa vesistön tilan parantavien toimenpiteiden toteuttamisessa. Vaikka sinulla ei olisikaan selvää kuvaa tiedustelussa kysyttävistä asioita toivomme, että vastaa tiedusteluun, jotta saisimme luotettavan ja laaja-alaisen kuvan alueen kiinteistöjen omistajien suhtautumisesta kartoittaviin asioihin.

Toimi seuraavasti:

1. Kirjaudu annetuilla tunnuksella ja salasanalla lomakkeeseen.
2. Vastaa mahdollisimman tarkasti kaikkiin lomakkeen kysymyksiin, sillä näin saamme parhaan tulokset selvityksestä.
3. Tallenna vastauksesi painamalla tallenna nappia, jonka jälkeen sinut ohjataan sivustolle, jossa voi tarkastella annettuja tuloksia.

Kiitos vastauksestanne!

Mikäli nettilomakkeen sisäänkirjautumisessa on ongelmia, ilmoita ongelmista tästä. 

Vesijärven tiedusteluun vastaaminen on sulkeutunut. Aineiston käsittely on käynnissä. Raportti valmistuu vuoden 2021 aikana, jonka jälkeen se on ladattavissa näiltä sivulta.